Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2009

Έχω υπογραμμίσει ότι η ύψιστη ανάγκη που έχουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα γενικό ανθρώπινο συμφέρον που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Αυτό το συμφέρον επικεντρώνεται τουλάχισττον στην εγκαθίδρυση μιας αρμονικής ισορροπίας με τη φύση. Η δυνατότητα επιβίωσης μας ως είδους εξαρτάται από τη μελλοντική σχέση που θα έχουμε με το φυσικό κόσμο. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να διευθετηθεί με την επινόηση νέων τεχνολογιών που θα αντικαταστήσουν τις φυσικές διαδικασίες χωρίς να κάνουν την κοινωνία περισσότερο τεχνοκρατική, περισσότερο συγκεντροποιημένη και, τελικά, εντελώς ολοκληρωτική.

Για να μπορέσει η τεχνολογία να αντικαταστήσει τους φυσικούς κύκλους που προσδιορίζουν το λόγο του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας προς το οξυγόνο, να παράσχει ένα υποκατάστατο για το καταστρεφόμενο στρώμα του όζοντος, που προστατεύει κάθε ζωή από τη θανατηφόρα ηλιακή ακτινοβολία, να υποκαταστήσει το έδαφος με υδροπονικά διαλύματα – όλα αυτά, αν ήταν εφικτά, θα απαιτούσαν ένα εξαιρετικά πειθαρχημένο σύστημα κοινωνικής διαχείρισης που είναι ριζικά ασύμβατο με τη δημοκρατία και την πολιτική συμμετοχή των ανθρώπων.

Μια τέτοια συντριπτική, και στην ουσία παγκόσμια, πραγματικότητα εγείρει ζητήματα σχετικά με το μέλλον της ανθρωπότητας σε μια κλίμακα που σε καμιά ιστορική περίοδο στο παρελθόν δεν είχε η ανθρωπότητα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει. Το μήνυμα που δίνεται από μια «οικολογική τεχνοκρατία», αν μπορεί να ονομαστεί έτσι, απαιατεί ένα βαθμό κοινωνικού συντονισμού που δεν έχει προηγούμενο, συγκρινόμενος με τους πιο συγκεντρωτικούς δεσποτισμούς της ιστορίας. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά ασαφές αν μια τέτοια οικολογική τεχνοκρατία μπορεί να επιτευχθεί σε επιστημονική βάση ή αν, ενόψει των λεπτών ελέγχων και ισορροπιών που ενέχονται σε αυτή, τα τεχνολογικά υποκατάστατα των φυσικών διαδικασιών μπορούν αν ρυθμιστούν τόσο καλά ώστε να αποκλείεται η περίπτωση κατατσροφικών δυσλειτουργιών.

Αν οι διαδικασίες της ζωής του πλανήτη και εκείνες οι διαδικασίες που αφορούν το είδος μας δεν μπορούν ανα γίνουν αντικείμενο διαχείρισης από ένα ολοκληρωτικό σύστημα, η σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ακολουθήσει ορισμένους βασικούς οικολογικούς κανόνες. Σ’ αυτό το βιβλίο έχω διατυπώσει το επιχείρημα ότι η αρμονία στη φύση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί αυτή καθαυτή η ιδέα που έχουμε για το τι συγκροτεί την ανθρωπότητα. Αν παραμείνουμε απλώς συγκρουόμενα ταξικά όντα, φύλα, όντα ανήκοντα σε έθνη και εθνότητες, τότε είναι προφανές ότι κάθε είδος αρμονίας μεταξύ των ανθρωπίνων όντων θα είναι αδύνατον.Ως μέλη τάξεων, φυλών, εθνικών ομάδων και εθνοτήτων θα έχουμε συρρικνώσει το νόημα του τι πρέπει να είναι ανθρώπινο λόγω των χωριστικών συμφερόντων που μας φέρνουν ρητά αντιμέτωπους τον έναν με τον άλλο.

Ενώ η οικολογία διατυπώνει ένα μήνυμα διαφορότητας, το κάνει εντούτοις με τη μορφή της ενότητας στη διαφορότητα, επιπλέον, η οικολογική διαφορότητα δε βασίζεται στις συγκρούσεις, αλλά στη διαφοροποίηση, στην ολότητα που ενισχύεται από την ποικιλία των συστατικών στοιχείων της.

Από το βιβλίο Ξαναφτιάχνωντας την κοινωνία, Μάρεϊ Μπούκτσιν

Read Full Post »

biking-pollution-photo-1028769-xl

Οι κυριότεροι ρύποι της ατμόσφαιρας είναι:

  • αιωρούμενα στερεά (σκόνη, τσιμέντο, κανός, μόλυβδος, ανθρακικό ασβέστιο, γύψος) ή υγρά (υδρογονάνθρακες)σωματίδια: προέρχονται από το έδαφος, τις φωτιές, την τριβή των ελαστικών των αυτοκινήτων, τις τσιμεντοβιομηχανίες, τα χαλυβουργεία, την καύση του λιγνίτη, του μαζούτ και του ντίζελ. Τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια μπαίνουν βαθιά στους πνεύμονες και προκαλούν διάφορες βλάβες, ενώ σε συνδυασμό με τα Οξείδια του θείου προκαλούν χρόνιες βρογχίτιδες και αναπνευστικές λοιμώξεις.
  • SO2: οφείλεται σε βαρύτερα καύσιμα (μαζούτ, ντίζελ), τα οποία έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο, και τα οποία χρησιμοποιούνται από τις μεταλλουργικές, πετρελαιογενείς και χημικές βιομηχανίες και τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας. Το διοεξείδιο του θείου επιδεινώνει τις πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις, προκαλεί βρογχίτιδα και ερεθισμό στα μάτια και στο ρινοφάρυγγα, λοιμώξεια του αναπνευστικού συστήματος, ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις θεωρείται υπεύθυνο για την αύξηση της θνησιμότητας στις μεγαλουπόλεις.
  • ΝΟx: Το 50% των εκπομπών σε μονοξείδια του Αζώτου, έχουν σαν κύρια πηγή το αυτοκίνητο ενώ παράγεται ως παραπροϊόν από της βιομηχανικές κατεργασίες του νιτρικού και θειικού οξέος, κατά την παραγωγή νάιλον, από τη νίτρωση οργανικών συνθέσεων, από μετατροπή του μονοξειδίου του Αζώτου ( ΝΟ) διοξείδιο κατά τις φωτοχημικές μετατροπές που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάλλουν τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. Σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν βιοχημικές μεταβολές στο αίμα και σε χαμηλές αυξάνουν την ευαισθησία των ασθματικών.
  • CΟ2: Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι επικίνδυνο, ασφυκτικό και δηλητηριώδες αέριο που παράγεται από τις ατελείς καύσεις στις μηχανές των αυτοκινήτων και των κεντρικών θερμάνσεων, το πετρέλαιο και τους ανθρακίτες καθώς και τα ηφαίστεια και τις πυρκαγιές. Προκαλεί κεφαλαλγίες, ιλλίγους, ελάττωση των αισθήσεων και διαταραχές στην όραση, ενώ σχετίζεται με βλάβες στην καρδιά και στο νευρικό σύστημα.
  • Ο3: Χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες χημικών , πετρελαιοειδών και φαρμακευτικών προϊόντων. Ερεθίζει τα μάτια, μειώνει τις αναπνευστικές λειτουργίες και προσβάλλει ασθματικούς σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 200-250μg/m3.
  • Υδρογονάνθρακες: σχηματίζονται κατά τη διάρκεια των ατελών καύσεων. Από τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, το βενζοπυρένιο θεωρείται καρκινογόνο.
  • Pb: ο μόλυβδος προέρχεται από την καύση της βενζίνης, από την επεξεργασία του ορείχαλκου και τις βιομηχανίες χρωμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του εισπνεόμενου μολύβδου προέρχεται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από το νερό, τα χρώματα και τα τρόφιΕφαρμογές του έχουμε στα πυρομαχικά, παιχνίδια, κράματα, τυπογραφικά στοιχεία, πλαστικά και σωλήνες νερού. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα παιδιά καθώς συσσωρεύεται στα δόντια και μπορεί να προσβάλλει την ψυχολογική τους κατάσταση, τη νευρική τους συμπεριφορά, την πνευματική τους επόδιση και τη νοητική τους ικανότητα, ενώ προκαλέι υπερδιέγερση, άγχος και τάση για βίαιες ενέργειες, αναιμίες, υπέρταση, νεφρίτιδα και μολυβδίαση.
  • Αμίαντος: προέρχεται από τα φρένα των αυτοκινήτων, τις μονώσεις και τα οικοδομικά υλικά. Προκαλεί αμιάντωση (πνευμονοπάθειες) και καρκινικό μεσοεπιθήλωμα.

Read Full Post »

Farmers around the world are encouraged by bodies like the World Trade Organisation to grow whatever they can most cheeply and sell it worldwide. This helps the profits of the supermarkets, fertiliser and pesticed companies. Biotech companies want to control the seed and chemicals markets by producing GM crops that are designed to be used with their own brand of herbicide.

New European trade deals pose a serious threat to Africa’s forests, biodiversity and livelihoods. Economic Partnership Agreements are the deals currently being negotiated between the EU and 76 countries in Africa, the Caribbean and Pacific. The Eu had set a deadline of January 2008 for the deals to be completed, but they are so controversial that many countries are still refusing to sign up.

EPAs will lock countries’ economies into a model based on the exploitation and export of their natural resources, and could also cause African governments to lift restrictions on export of raw materials, hand rights to EU businesses to exploit their natural resources, and undermine small-scale businesses like some farmers and industries.

From: Friends of the Earth

Read Full Post »

Στις ΗΠΑ η βιομηχανία μετριασμού και ελέγχου της ρύπανσης ήταν για το 1988 μια επιχείρηση τζίρου 98 δισ. δολαρίων και δημιούργησε 3.000.000 νέες θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό ευνοεί την αύξηση της ρύπνασης: όσο αυξάνεται η ρύπανση, τόσο νέες μέθοδοι και τεχνικές θα αναπτύσσονται, νέα προϊόντα θα κυκλοφορούν και νέες θέσεις εργασίας απορρύπανσης θα δημιουργούνται.

Στην περιοχή της Βασιλείας βρίσκονται συγκεντρωμένα τα τεράστια χημικά βιομηχανικά συγκροτήματα της Santoz, της Ciba και τηςHofhman La Roche, που είναι υπεύθυνα για το 16% των εξαγωγών και το 15% του ΑΕΠ της ελβετικής οικονομίας. Παράγουν κυρίως φάρμακα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα.

Βλέπουμε πολυεθνικές ρυπογόνες εταιρείες να διαφημίζουν την παραγωγή βιομηχανικών φίλτρων, μηχανισμούς αντιρρύπανσης και οικολογικές τεχνολογίες. Βλέπουμε να στήνεται μια νέα κερδοφόρα βιομηχανία που προσπαθεί να αναιρέσει τις αρνητικές συνέπειες της αρχικής τεχνολογίας στο περιβάλλον, και τελικά η βιομηχανία αυτή βρίσκεται να κερδίζει ρυπαίνοντας και απορρυπαίνοντας και να φορτώνει το κόστος αντιρρύπανσης στο κοινωνικό σύνολο.

Read Full Post »

Ο Γράμμος καιγόταν το 2007 σχεδόν 3 εβδομάδες και μόνο μια βροχή κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 21.940 στρέμματα καμμένα, από τα οποία το 80% ήταν δάση μαύρης πεύκης. Ο Γράμμος ποτέ δεν ανακυρήχθηκε προστατευόμενη περιοχή, ενώ υπάρχει εδώ και 8 χρόνια ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη μελέτη και προτάσεις που έγιναν με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο ΧΥΤΑ στο τεμπλόνι της Κέρκυρας έχει ουσιαστικά καταρρέυσει, καθώς αντί για τα απορρίμματα 5 δήμων που έπρεπε να δέχεται σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή του, καταλήγουν εδώ τα σκουπίδια 12 δήμων, όλου του νησιού δηλαδή εκτός της Λευκίμης. Ταυτόχρονα, ο ΧΥΤΑ είναι προβληματικός από την κατασκευή του: το βιοαέριο που παράγεται δε συλλέγεται, ο βιολογικός καθαρισμός δε λειτουργεί μέχρι το προβλεπόμενο στάδιο, ενώ τα στραγγίσματα των απορριμμάτων διαφεύγουν στο υπέδαφος και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Στην Ελλάδα παράγονται περί τους 6.685.000  τόνους στερεών εν δυνάμει τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων το χρόνο, από τους οποίους οι 1.250.000 είναι γύψοι από την παραγωγή λιπασμάτων, 3.900.000 υποκείμενα και στείρα αμιάντου και 1.500.000 σκωρίες από την παραγωγή σιδηρονικελίου.

Read Full Post »

γήπεδα γκολφ!!!

Κάθε χρόνο περισσότερα από 100.000.000 δέντρα κόβονται για την παρασκευή χαρτιού που φτάνει στα γραμματοκιβώτιά μας ως φυλλάδια, μπροσούρες, επιστολές κτλ ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Τα δέντρα προέρχονται από δάση των ΗΠΑ, Καναδά, Ινδονησίας και Β. Ευρώπης.

Η Ινδονησία είναι η δεύτερη – μετά τον Αμαζόνιο – σημαντικότερη περιοχή στον κόσμο ως προς τη βιοποικιλότητα, και η άγρια πανίδα της απειλείται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Διαθέτει περίπου το 12% των θηλαστικών, το 16% των ερπετών και αμφιβίων και το 17% του συνόλου των πτηνών. Απειλούμενα είδη: 126 πτηνά, 63 θηλαστικά και 21 ερπετά.

Ενώ στη δεκαετία του ’50 το 1/3 της Αιθιοπίας καλυπτόταν από δάση, το 1978 τα δάση δεν καταλάμβαναν παρά μόνο το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας, και το 1990 μόνο το 1%. Ομοίως, μέχρι τις αρχές του 20ου αι., τα δάση καταλάμβαναν πάνω από το μισό της συνολικής έκτασης των Ινδιών και το 1990 μόνο το 14%. Κάθε χρόνο στη Βραζιλία καταστρέφονται περισσότερα από 8.000.000 εκτάρια δάσους.

Τα 5.000.000 εκτάρια καπνοκαλλιεργειών θα μπορούσαν να παράγουν 15.000.000 τόνους δημητριακά, ποσότητα επαρκή για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αύξηση του πληθυσμού για περίπου 7 μήνες. Η ποσότητα των δημητριακών που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ για την παραγωγή αιθανόλης, ενός μη αναγκαίου καυσίμου για τα αυτοκίνητα, θα μπορούσε να παράσχει μια πρόσθετη ποσότητα 10.000.000 τόνων δημητραικών. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διαθέσιμες 3 εφεδρικές πηγές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση συγκομιδής: οι εκτάσεις που είχαν τεθεί σε αγρανάπαυση στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, τα πλεονάσματα και το 1/3 των παγκοσμίως παραγόμενων ποσοστήτων δημητριακών που διατίθενται για ζωοτροφές, πτηνοτροφές και ιχθυοτροφές. Στις αρχές του 1997 οι δύο πρώτες από αυτές σχεδόν εξαντλήθηκαν.

Μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών που έγινε το 1991, εκτιμούσε ότι 522.000.000 εκτάρια – δηλαδή το 38% των καλλιεργούμενων εκτάσεων παγκοσμίως – έχουν υποβαθμιστεί λόγω της κακής τους διαχείρισης από το Β’ παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υποβάθμισης της γης έχουν η Καντρική Αμερική (74%) και η Αφρική (65%), ενώ τα χαμηλότερα η Ευρώπη (25%) και η Αυστραλία (16%).

Από το βιβλίο, Η κατάσταση του πλανήτη, 1994

Read Full Post »

fireRemainings1

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας πέρα από το ότι απείλησε κατοικίες και αποτέφρωσε περίπου 5.000 στρέμματα δασικής έκτασης (χαμηλής κυρίως βλάστησης), πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια στρεμμάτων της τελευταίας 7ετίας στον Υμηττό.

Τοπικοί φορείς, κάτοικοι αλλά και ο πυροφύλακας του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού, ο οποίος την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς είχε βάρδια στο σημείο, καταγγέλλουν  πως η εν λόγω φωτιά ήταν έργο εμπρηστών. «Είναι προφανές ότι ήταν εμπρησμός. Εκδηλώθηκε από δυο με τρία σημεία, ακούστηκαν εκρήξεις και άρχισε από μια περιοχή που είναι διεκδικούμενη. Αν και έχει καταγραφεί ως δημόσια δασική περιοχή, ανήκει στα περίφημα 11.000 στρέμματα που διεκδικούνται εκεί, στην περιοχή της Γλυφάδας στον Υμηττό», λέει ο Πάνος Τότσικας, περιβαλλοντολόγος – πολεοδόμος και ιδρυτικό μέλος της Διαδημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διάσωση του Υμηττού.

Είναι χαρακτηριστικές άλλωστε οι δηλώσεις κατοίκων, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι τους τελευταίους 6 με 8 μήνες έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά οι «περιφράξεις», οι οποίες ανεβαίνουν ολοένα και ψηλότερα στο βουνό.

Το έργο των επίδοξων διεκδικητών ενισχύει και η απουσία δασικών χαρτών. «Αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάθεση η σύνταξη δασικών χαρτών σε Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη κα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι τρέχουν να προλάβουν. Σε περιοχές που είναι δασικές και δημόσιες, κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν τα δασικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε όταν μεταβούν στην περιοχή για καταγραφή οι επιστήμονες, αντί για βλάστηση να συναντήσουν συρματοπλέγματα και περιφράξεις», υπογραμμίζει ο κ. Τότσικας. Ο τελευταίος βάλει και κατά του δήμου Γλυφάδας, καθώς όπως λέει, τον περασμένο Νοέμβριο, απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει ότι μια διεκδικούμενη έκταση πρέπει να ενταχθεί στο σχέδιο. «Αντί δηλαδή να δικαιώσει το Δημόσιο και να αποβάλει οποιαδήποτε υποψία διεκδίκησης μιας δημόσιας περιοχής από κάποιους ιδιώτες, η δημοτική αρχή της Γλυφάδας θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι έχονυ δίκιο και ότι πράγματι ανήκει σε αυτούς η περιοχή».

Εκτιμάται ότι από τα 81.230 στρέμματα της δασικής έκτασης του Υμηττού, οι διεκδικήσεις αφορούν περισσότερα από 30.000 στρέμματα σε ζωτικά σημεία του ορεινού όγκου. Ως πιο επικίνδυνες στις διαθέσεις των εμπρηστών προβάλλουν οι περιοχές της Βάρης, του Κορωπίου και των Γλυκών Νερών.

«Ο Υμηττός είναι ξέφραγο αμπέλι. Οποιοσ΄δηποτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπει στο βουνό ανεξέλεγκτα. Ο Υμηττός πρέπει να γίνει Εθνικό Πάρκο και να φύγουν όλες οι εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις που δε συνάδουν με τη λογική του βουνού και του δάσους και να διαμορφωθούν συγκεκριμένες είσοδοι. Πρέπει να καταργηθεί η β’ ζώνη υπερ της α’ ζώνης προστασίας», λέει ο Νίκος Χαρδαλιάς, δήμαρχος Βύρωνα και πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, επισημαίνοντας ότι ο Υμηττός πρέπει να αποκτήσει δικό του δασαρχείο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να ελέγχεται καλύτερα όποια πράξη αυθαιρασίας.

Σύμφωνα με το ΠΔ του 1978, ο Υμηττός χωρίζεται σε 2 ζώνες προστασίας, στην α’ – καταλαμβάνει τον πυρήνα του ορεινού όγκου – στην οποία επιτρέπονται χρήσεις αναψηχής και πολιτισμού και κτίρια ως 150τμ, και στην β’ – κατλαμβάνει την περιφερειακή ζώνη –  στην οπία επιτρέπεται η εγκατάσταση κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών. Όπως αποδείχτηκε με το πέρασμα του χρόνου, το διάταγμα αυτό δεν κατόρθωσε να ανακόψει τις όποιες καταπατήσεις και αυθαιρεσίες, καθώς άφηνε περιθώρια δόμησης.

Τον περασμένο Φεβρουάριο δόθηκε για διαβούλευση στους αρμόδιους φορείς ένα νέο σχέδιο ΠΔ πρόθεση του οποίου είναι να αναβαθμίσει το καθεστώς προστασίας του Υμηττού. Όπως υποστηρίζουν φορείς και επιστήμονες, το νέο ΠΔ πέρα του ότι σπάει τις δυο ζώνες προστασίας σε περισσότερες, δεν κλείνει «παραθυράκια» της παράνομης δόμησης, ενώ παράλληλα αφήνει περιθώρια για την ικανοποίηση αιτημάτων, όπως πχ δημιουργία εμπορικών χώρων, εγκατάσταση νέων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και θεραπευτηρίων στους πρόποδες του όρους.

«Με βάση αυτό το διάταγμα προβλέπεται στην περιοχή του νότιου Υμηττού, αυτή που κάηκε, να γίνει ένα θεματικό πάρκο. Δηλαδή έχουν καταλήξει ότι αυτή η περιοχή δεν θα είναι ένας δασικός χώρος, αλλά θα έχει χαρακτηριστικά περιαστικού άλσους. Άρα έχουμε με το ΠΔ την ¨παρκοποίηση» μιας περιοχής του Υμηττού και την απόδοσή του ιδιώτες για την εκμετάλλευσή της για πολλά χρόνια», επισημαίνει ο κ. Τότσικας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο Δήμος Βύρωνα επέστρεψε το σχέδιο ΠΔ στο ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρώντας το απαράδεκτο, καθώς είχε πάρα πολλά κενά.

Από το Free Sunday, 21.6.2009

Read Full Post »

«Η οικολογία είναι ανατρεπτική επειδή θέτει υπό ερώτηση το καπιταλιστικό φαντασιακό το οποίο εξουσιάζει τον πλανήτη. Απορρίπτει το κεντρικό του κίνητρο, σύμφωνα με το οποίο η μοίρα μας είναι να αυξάνουμε ασταμάτητα την παραγωγή και την κατανάλωση. Δείχνει τον καταστροφικό αντίκτυπο της καπιταλιστικής λογικής πάνω στο φυσικό περιβάλλον και στη ζωη των ανθρώπινων όντων.»  Κορνήλιος Καστοριάδης

Η αποτυχία της ανάπτυξης στο Νότο και η απώλεια των σημάνσεων στο Βορρά οδήγησε οδήγησε πολλούς στοχαστές να θέσουν ξανά υπό ερώτηση την κοινωνία της κατανάλωσης και τις φαντασιακές της βάσεις, την πρόοδο, την επιστήμη και την τεχνική. Η συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής  κρίσης στην οποία παρευρισκόμαστε προσφέρει συγχρόνως μια καινούρια διάσταση. Έτσι, η ιδέα της απο-ανάπτυξης έχει μια διπλή αλληλουχία. Από τη μια μεριά σχηματίστηκε μέσα από τη συνειδητοποίηση της οικολογικής κρίσης και από την άλλη μεριά μέσα από την πορεία της κριτικής της τεχνικής και της ανάπτυξης.

Όσοι σχολιαστές και κριτικοί είναι λίγο πολύ κακοπροαίρετοι μιλούν για την παλαιότητα της «έννοιας», έτσι ώστε να ξεφορτωθούν πιο εύκολα την ανατρεπτική διάσταση των προτάσεων τις οποίες προβάλλουν οι τωρινοί «αμφισβητίες της μεγέθυνσης». Πρόκειται για σύγχυση ανάμεσα στην ύφεση και στην απο-ανάπτυξη. Πράγματι, για εμάς δεν πρόκειται ούτε για τη στάσιμη κατάσταση των παλιών κλασικών ούτε για μια μορφή παλινδρόμησης, ύφεσης ή «αρνητικής μεγέθυνσης» ούτε ακόμη για τη μηδενική μεγεθυνση – παρόλο που μέσα σε όλα αυτά βρίσκεται ένα μέρος της προβληματικής. Το σύνθημα της απο-ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο να δηλώσει έντονα την εγκατάλειψη του αντικειμενικού σκοπού της μεγέθυνσης για τη μεγέθυνση, σκοπού του οποίου κινητήρας είναια ποκλειστικά η αναζήτηση κέρδους από τους κατόχους του κεφαλαίου, με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Η κοινωνία μας συνέδεσε τη μοίρα της με μια οργάνωση θεμελιωμένη στην απεριόριστη συσσώρευση. το σύστημα αυτό είναι καταδικασμένο στη μεγέθυνση. Μόλις η μεγέθυνση επιβραδύνεται ή σταματά, έχουμε κρίση. Αποικισμένη από τη χρηματοοικονομική λογική, η οικονομία μοιάζει με γίγαντα με ασταθή ισορροπία, που δεν κρατιέται όρθιος παρά χάρη σε ένα συνεχές τρέξιμο, συντρίβοντας τα πάντα στο πέρασμά του. «Η μόνη λύση για ένα γκρουπ όπως το δικόμας», δηλώνουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας Procter and Gamble, «είναι να λανσάρουμε κάθε χρόνο καινούρια προϊόντα.» Οι κυβερνήσεις και τα κράτη χρειάζονται κι αυτά τη μεγέθυνση για να πραγματοποιούν τον τετραγωνισμό του φορολογικού κύκλου: δηλαδή για να καλύπτουν τα αναγκαία έξοδα χωρίς να αυξάνουν τους αντιδημοφιλείς φόρους. Σε ό,τι αοφρά την απασχόληση, είναι πλεόν γνωστό ότι χρειαζεται μια ετήσια μεγέθυνση πάνω από 2% έτσι ώστε να υπάρξει όχι μια αύξηση αλλά μια ελάττωση της ανεργίας.

Εδώ συναντάμε το οικολογικό παράδοξο της μεγέθυνσης. Η ιδεοληψία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος συντελεί στο να υπολογίζουμε ως θετικές κάθε παραγωγή και κάθε δαπάνη, ακόμη και εκείνες που είναι βλαβερές και εκείνες που είναι αναγκαίες για να εξουδετερώσουν τα αρνητικά αποτελέσματα των πρώτων. «Θεωρούμε κάθε αμειβόμενη δραστηριότητα», σημειώνει ο Ζακ Ελλύλ, «ως προστιθέμενη αξία, γενεσιουργό ευημερίας, ενώ η επένδυση στη βιομηχανία της αντιρρύπανσης δεν αυξάνει καθόλου την ευημερία, στην καλύτερη περίπτωση μας επιτρέπει να τη διατηρήσουμε.

Και πώς ονομάζουμε το καθαρό νερό, τον καθαρό αέρα, ένα περιβάλλον χωρίς κινδύνους – δεν είναι αυτά μια μορφή πλούτου? Γιατί όλα αυτά θα γίνονταν πλούτος μόνο εάν ένα ον τοποθετούσε μια περίφραξη γύρω τους και τα ανακήρυσσε ιδιωτική περιουσία?

Απόσπασμα από το βιβλίο «Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης», του Σερζ Λατούς

Read Full Post »