Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Φεβρουαρίου 2010

Η Ελευσίνα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα επί σειρά ετών από τις παράνομες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην παράκτια ζώνη και στον κόλπο της Ελευσίνας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής, απαιτούν να ληφθούν από την Πολιτεία ειδικά μέτρα προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, ενώ οι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αποκαταστήσουν τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει.

Συγκεκριμένα ζητούν:

1.Να επανεξεταστεί η σύμβαση παραχώρησης προς την Ο.Λ.Ε.Α.Ε., της διαχείρισης του παράκτιου μετώπου, ώστε να αποδοθεί στον Δήμο όλη η ακτή, εκτός από τον κεντρικό λιμένα.

2.Άμεση απομάκρυνση των πλοίων της AEGEAN από τον προβλήτα της πρώην Αμερικάνικης βάσης και απόδοση της ακτής στον Δήμο με χρήση ως χώρος περιπάτου.

3.Αποξήλωση του παράνομου αντλιοστασίου και των σωληνώσεων της ΣΙΝΤΡΑ ΑΕ, που βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και επί της οδού Κανελλοπούλου και απαγόρευση κάθε λιμενικής δραστηριότητας.

4.Απομάκρυνση των παροπλισμένων και των εγκαταλελειμμένων πλοίων καθώς και των 14 ναυαγίων που ευρίσκονται στον ευαίσθητο κόλπο της Ελευσίνας, προκαλώντας ρύπανση του βυθού και προβλήματα στην ασφαλή ναυσιπλοΐα.

5.Να μην αδειοδοτηθεί καμία εγκατάσταση πλωτών δεξαμενών αποθήκευσης, διακίνησης καυσίμων και διαχείρισης αποβλήτων στον κόλπο της Ελευσίνας.

6.Να ανακληθούν από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας οι άδειες και οι εγκρίσεις των ΜΠΕ που έχουν δοθεί στις εταιρείες MELCO και NOVA BANKERS.

7. Άμεση ανάκληση από τη Νομαρχία και την ΟΛΕ ΑΕ των αδειών λειτουργίας που επιτρέπουν την ρυπογόνο λειτουργία των διαλυτηρίων ΑΦΩΝ ΣΑΒΒΑ, ΡΟΥΣΟΥ και ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

8.Η ΟΛΕ ΑΕ να σταματήσει να αδειοδοτεί ρυπογόνες δράσεις στα θαλάσσιο μέτωπο και στη χερσαία ζώνη. Καμμία νέα επιχωμάτωση να μη γίνει στην ακτή της Βλύχας. Το Ειδικό Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μαζί με τις Λιμενικές Αρχές και σε συνεργασία με την υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΝΑΔΑ να ασκούν συνεχείς ελέγχους. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις να λαμβάνονται δραστικά μέτρα από τους φορείς αδειοδότησης και να αφαιρούνται οι άδειες λειτουργίας.

9.Τέλος να σταματήσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο να ρυπαίνουν τον κόλπο με βιομηχανικά απόβλητα, πετρελαιοειδή που διαχέονται από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και των διαλυτηρίων καθώς και οι παράνομες επιχωματώσεις που γίνονται συχνά σε πολλούς χώρους της ακτογραμμής.

Πηγή : Πρέζα ΤV

Read Full Post »

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σαν όριο για την ολοκλήρωση των έργων στο φράγμα Αποσελέμη την 31.12.2010. Τώρα που τα έργα στο καθαυτό φράγμα του Αποσελέμη έχουν προχωρήσει αρκετά, ενώ ευτυχώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα συμπληρωματικά έργα προσαγωγής των νερών του οροπεδίου Λασιθίου και δεδομένου ότι η αμφισβήτηση της σκοπιμότητας του φράγματος στον Αποσελέμη έχει γενικευθεί η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου θεωρεί είναι χρήσιμο να υπενθυμίσει τα συμπεράσματα της Ημερίδας που είχε πραγματοποιήσει στις 12.1.2005 στο Ηράκλειο.

Οι μελέτες των έργων κρίνονται, σε γενικές γραμμές, ως αναξιόπιστες, γιατί περιέχουν σημαντικά λάθη και παραλήψεις, τόσο ως προς την απολήψιμη ποσότητα υδάτων που υπερεκτιμήθηκε, όσο και ως προς τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η υλοποίηση των έργων, όπως έχουν σχεδιαστεί, θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες, ενδεχομένως, βλάβες στους υδροφορείς και θα θέσει σε κίνδυνο την υδροδότηση οικισμών στην ευρύτερη περιοχή.Αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη μελέτη ιχνηθέτησης του Ι.Γ.Μ.Ε. (Ρέθυμνο, Μάϊος 2003 – δημοσιοποιήθηκε μόλις το Νοέμβριο 2004). Μεταξύ των πηγών / γεωτρήσεων που αναμένεται να επηρεαστούν είναι και αυτές που ήδη υδροδοτούν το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη. Από τις υδρογεωλογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει προκύψει ότι το ισοζύγιο των περισσότερων υδροφoρέων είναι ελλειμματικό λόγω υπεράντλησης, με συνέπεια την υφαλμύρωσή τους (Γούβες, Μάλια, Χερσόνησος κ.ά) ή την εξάντληση των αποθεμάτων τους (Αρκαλοχώρι κ.ά.).

Το φράγμα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων του οικισμού Ποταμιές, που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο κατάντι του αναχώματος του φράγματος. Η μελέτη για τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη θραύση του φράγματος συμπεραίνει ότι υπάρχει κίνδυνος κατάκλυσης των Ποταμιών από κύματα ταχύτητας δεκάδων μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Περαιτέρω, το φράγμα είναι υπερδιαστασιολογημένο και δεν αναμένεται η στάθμη του νερού να φτάσει σε ικανό ύψος (ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείει κατασκευή μικρότερου φράγματος, με βάση την υπάρχουσα έγκριση συγχρηματοδότησης. Όμως αν το χωμάτινο ανάχωμα παραμείνει ως επί το πλείστον ξηρό, λόγω χαμηλής στάθμης νερού, τότε θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος κατάρρευσης / θραύσης. Επιπλέον, λόγω γεωλογικής ιδιαιτερότητας, είναι ενδεχόμενο ότι θα υπάρξει διαφυγή υδάτων από συγκεκριμένη περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης του φράγματος.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του φράγματος θα είναι πολύ σοβαρές. Βλάπτονται καίρια περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά παράβαση των Οδηγιών 79/409 και 92/43 της ΕΕ. Ιδιαίτερα αρνητικά θα επηρεαστεί η ορνιθοπανίδα. Το φράγμα θα καταδικάσει το Οροπέδιο Λασιθίου στην υπανάπτυξη, αφού θα του στερήσει τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους, ενώ δεν θα λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης του Ηρακλείου, οπότε προκύπτει και μείζον θέμα διασπάθισης πόρων. Εκτιμάται ότι το έργο θα κοστίσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η σπατάλη νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου), που αγοράζει περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια μ3 (κυβικά μέτρα) νερού το χρόνο και πωλεί οκτώ εκατομμύρια μ3. Δηλαδή υπάρχει απώλεια στο δίκτυο, μέχρι τους μετρητές των καταναλωτών, μεγαλύτερη του 40%. Αυτό το ποσοστό απωλειών είναι απαράδεκτα υψηλό. Επίσης, στο Ηράκλειο δεν γίνεται ανακύκλωση νερού, σε αντίθεση με τους όμορους Δήμους Χερσονήσου και Αρχανών, όπου ανακυκλώνεται το νερό για γεωργική χρήση. Διεθνώς, η ανακύκλωση ύδατος είναι πολυ διαδεδομένη πρακτική. Για παράδειγμα, στο Σαν Ντιέγκο, πόλη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, γίνεται ολική ανακύκλωση του νερού, το οποίο επιστρέφει έτσι στον οικιακό καταναλωτή.

Από νομικής άποψης, η κατασκευή του φράγματος αντιβαίνει καταφανώς προς την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα, είναι αντίθετη προς το Άρθρο 1 παρ. α,β, Άρθρο 4, παρ. 1.β, παρ. 5.α,β,γ,δ και παρ. 7.α,β,γ,δ, Άρθρο 6, Άρθρο 7 και Παράρτημα V, παρ. 2.1.2 και 2.3.2. Σημειωτέον ότι στη σύμβαση συγχρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ CCI: 2000-GR-16-C-PE-006, 27/12/02, αναφέρεται ρητά ότι το έργο πρέπει να είναι σύμφωνο με την προαναφερόμενη Οδηγία. Τέλος, το έργο αντιβαίνει καταφανώς το Νόμο 3199/2003, Άρθρο 10, ο οποίος εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία.

Read Full Post »

Το πρόβλημα που υφίσταται στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου εντοπίζεται στην υπερχείλιση και εξαγωγή λυμάτων (ακαθαρσιών) μέσα από τα ασβεστολιθικά πετρώματα των βράχων και τα φυσικά ρήγματα της περιοχής, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Οι μόνες εγκαταστάσεις που μπρορούν να προκαλέσουν τέτοιας έκτασης μόλυνση στην περιοχή δεν μπορεί να είναι άλλες πέρα από αυτές της αλλαντοβιομηχανίας, οι χοιροτροφικές μονάδες της οποίας απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα.

Το μέγεθος της εξελισσόμενης μόλυνσης επιβεβαιώνεται και από μικροβιολογική ανάλυση που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών Υγείας – Μονάδα Μικροβιοογίας – Τροφίμων – Υδάτων & Περιβάλλοντος) κατ΄εντολή της Διεύθυνσης Δημόασιας Υγείας Ρεθύμνου. Η δειγματοληψία έγινε στις 30-11-2009 σε δείγμα ύδατς (αριθμο. 55050) που ανέβλυζε από ένα βράχο στην περιοχή Λαντζιμά, και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται έχουν ακόμα πιο υψηλές τιμές από τις αναλύσεις που είχε διεξαγάγει το εργαστήριο του αρχιπελάγους 2 μήνες νωρίτερα.

Από το site του ecocrete.gr

Read Full Post »

Μετά την αναστολή των έργων οδοστρωσίας  του περιαστικού δάσους της πόλης μας  με προσωρινή διαταγή του τμήματος αναστολών του ΣτΕ ,το πολύπαθο Σειχ Σου δέχεται αλλη μια καταστροφική επίθεση ,με τη σχεδιαζόμενη διέλευση της εξωτερικής περιφερειακής μέσα από το πυρήνα της  ζώνης προστασίας του.

Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου  -την οποία η Εγνατία Οδός ΑΕ όχι μόνο αρνείται εδώ και 15 μήνες σιωπηρά να χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους , που την αναζητούν στα γραφεία της ,αλλά και αποφεύγει κάθε ενημέρωση του κοινού , περί του ότι η μελέτη αυτή βρίσκεται στη Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2008 –προβλέπει τη κατασκευή   γιγαντιαίου αυτοκινητόδρομου 38,5  χιλιομέτρων,τμήμα του οποίου μήκους 6,6 χλμ.θα διέρχεται από το Σειχ Σου.Η εναλλακτική λύση,που προέβλεπε τη μη  διέλευση από το δάσος απορρίφθηκε,μιας και απαιτούσε περισσότερες αποζημιώσεις ενεκα απαλλοτριώσεων….

Τις  διαβεβαιώσεις της εταιρείας ,που είναι και ο κύριος του εργου,ότι ο αυτοκινητόδρομος  πλάτους 40 μέτρων με 6 λωρίδες κυκλοφορίας ,2 λωρίδες εκτακτης ανάγκης και 2 λωρίδες καθοδήγησης θα διέρχεται υπόγεια από το δάσος με σήραγγα διαψεύδει  η   ΠΠΕ -η οποία και έχει εξασφαλίσει την θετικη γνωμοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ-αφού προβλέπει τη κατασκευή μέσα στη ζώνη προστασίας του δάσους 2 σηραγγων    μήκους 2.500 και 320 μέτρων αντίστοιχα,υπέργειες κοιλαδογέφυρες 770 μέτρων,cut and cover 570 μέτρων και επιφανειακό οδόστρωμα 3.000 μέτρων.

Ακόμη στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων προβλέπεται η δημιουργία ενός ανισόπεδου υπερκόμβου με σήραγγες και γέφυρες, συνολικού μήκους  τεχνικών 2160 μέτρων ,που θα συνδέει εξωτερική με εσωτερική περιφερειακή οδό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη μελέτη αυτή το μεγαλύτερο μέρος του δάσους αναφέρεται σαν καμένο από το 1997 (αγνοώντας την πλήρη αποκατασταση της χλωρίδας που συντελεσθηκε τα τελευταία 12 χρονια) ,ενώ από την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου,στο ανθρωπογενές περιβάλον, από την άποψη της ατμοσφαιρικής,οπτικής,αισθητικής ρύπανσης ,εξαιρούνται τόσο οι χρήστες του δάσους όσο και οι κάτοικοι των Κωνσταντινουπολίτικων,μολονότι αυτοί αποτελούν τα κυρίως  θύματα στη περίπτωση πραγματοποιησης του εφιαλτικού αυτού σενάριου.Και πραγματι για τους χρήστες δάσους  η διάσχισή του θα βλάπτει σοβαρά την υγεία τους ,αφού πέραν της αισθητικής υποβάθμισης του τοπίου (οπτική επαφή με γιγάντιες κοιλαδογέφυρες ,αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας κ.λ.π.) θα γίνονται αποδέκτες του θορύβου,της σκόνης και των αέριων ρύπων που θα εκπέμπουν 90.000 οχήματα ,κινούμενα με ταχύτητες τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων την ωρα.

Από τη διέλευση της εξωτερικής περιφερειακής μέσα από το δάσος θα αποψιλωθούν 124.000 τ.μ.  βλάστησης ,ενώ κατά τη φάση της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου αναμένεται από τη σκόνη,το  θόρυβο και τα καυσαερια να θιγούν εκατοντάδες στρεμματα δένδρων ,που προέρχονται είτε από φυσική αναβλάστηση,είτε από αναδασώσεις,ενώ θα αυξηθούν κατακόρυφα οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και οικοπεδοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι  στη σελ.216 η μελέτη προτρεπει τις αρμόδιες δασικές αρχές να ρυθμίσουν τις πιέσεις ανοικοδόμησης κατά μήκος της επιφανειακής χάραξης πριν τη κατασκευή της οδού.

Για τις επιπτώσεις στην  πανίδα του δάσους  η ΠΠΕ αφιερώνει μόλις 1,5 σελίδα ,ενώ στα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων η πανίδα απουσιάζει επιδεικτικά,πλην μιας σύντομης μνείας σε αυτήν όπου και παρέχεται η διαβεβαίωση ότι  τα θηλαστικά,ερπετά και πτηνά που θα μεταναστεύσουν στη φάση κατασκευής του έργου,θα επαναποικίσουν τη περιοχή με την αποπεράτωση των εργασιών !!!

Η κατασκευή των σηράγγων προβλέπεται να   γίνει με εκρηκτικά και ανατινάξεις ,δύο εργοτάξια θα στηθούν μέσα στο δάσος ενώ θα εφαρμοσθεί μια ιδιότυπη απαγόρευση κυκλοφορίας ,αφού τα συνεργεία της εταιρείας θα χρησιμοποιούν τους δασικούς δρόμους ,χωρίζοντας τους σε αναψυχής και εργασίας,αποκλειοντας τους τελευταίους από τους χρήστες του δασους με φυλάκια και μπάρες προστασίας.

Το έργο βρίσκεται σήμερα στη φάση της έγκρισης της Οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ,που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ στα μέσα Μαίου 2009 και αναμένεται η κοινοποίηση  της εν λόγω οριστικής μελέτης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο  για γνωμοδότηση και διαβούλευση με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης,ενώ έχουν ήδη αρχίσει η γεωλογικές μελέτες στο δάσος με άδεια των αρμοδίων δασικών αρχών.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι προηγούμενη μελέτη είχε απορριφθεί για το λόγο ότι ο αυτοκινητόδρομος (Προφήτης-Αεροδρόμιο)διέσχιζε αναδασωτέες εκτάσεις .Το δάσος του Σειχ Σου έχει κηρυχθεί αναδασωτέο με προηγούμενες αποφάσεις της Νομαρχίας ,οι οποίες επικυρώθηκαν με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.Ακόμη σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που καθιερώνει ζώνες προστασίας στο Σειχ Σου απαγορεύεται μέσα στη ζώνη προστασίας του να εκτελούνται δημόσια έργα ,εάν αυτά δεν αποσκοπούν στη προστασία της χλωρίδας και της πανίδας του.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι πρωταθλήτρια στη παραγωγή αεριων ρύπων, που κατά κύριο λόγο οφείλονται στη κίνηση των αυτοκινήτων,ενώ διαθέτει το μικρότερο ποσοστό πανευρωπαικά πρασίνου ανά κάτοικο.

Η κατασκευή της εσωτερικής περιφερειακής ,που αποψίλωσε 4.000 στρεμματα  δάσους ,δεν έλυσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης,όπως δεν το έλυσε ο ανάλογος αυτοκινητόδρομος της Βαρκελώνης ,η  οποία αριθμεί σήμερα τον 4ο περιφερειακό της ή ο Μ25 του Λονδίνου ο οποίος έχει φθασει τα 180 χιλιομετρα.

Ηδη σε πολλές ευρωπαικές πόλεις (Κοπεγχάγη,Λυόν ) και υπό την πίεση της επελαύνουσας κλιματικής αλλαγής ενθαρρυνεται η χρήση ποδηλάτου και η κατασκευή μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς,αφού έχει διαπιστωθεί ότι το ΙΧ αυτοκίνητο ρυπαίνει 4 φορές περισσότερο σε σχέση με τον σιδηρόδρομο ή το μετρό.

Το περιαστικό δάσος της πόλης μας ,γνωστού  και ως μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της Θεσσαλονίκης,αφού εξουδετερώνει τα αέρια του θερμοκηπίου,απειλείται με πλήρη εξαφάνιση σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το οικολογικό θρίλερ της διέλευσης της εξωτερικής περιφερειακής μέσα από αυτό,προς τέρψιν των παντοειδών καταπατητών και διεκδικητών του.

Η Επιτροπή για την Προστασία του Σειχ Σου,που μαζί με άλλες κινήσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης πέτυχε,  με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ , την αποτροπή της ασφαλτόστρωσης  του δασικού  δρόμου Χίλια Δενδρα-Εξοχή από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τάσσεται ενάντια   στην κατασκευή της εξωτερικής περιφερειακής και μάλιστα  κατά το τμήμα της που διέρχεται από το δάσος ,υπονομεύοντας  τον δασικό του χαρακτήρα και απειλώντας το με ολοσχερή εξαφάνιση και δηλώνει ότι  θα προχωρήσει σε κάθε ενέργεια για τη διάσωση του πολύτιμου κεφαλαίου (όχι οικονομικού) των 30.000 στρεμμάτων δάσους ,που διαθετει η πόλη μας  ,διότι « το δάσος αυτό δεν είναι ιδιοκτησία μας,το δανεισθήκαμε από τα παιδιά μας».

Άρθρο από το site της Επιτροπής Προστασίας του Σέιχ Σου

Read Full Post »

Προσφυγή στα τσεχικά δικαστήρια απειλεί να καταθέσει η Μικρονησία, εάν η τσεχική κυβέρνηση προχωρήσει στην ανακατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Προυνερόβ της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Η κυβέρνηση των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας, όπως είναι το επίσημο όνομα της χώρας, υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος σταθμός, ο οποίος απέχει πάνω από 12.000 χιλιόμετρα από την αλυσίδα των 600 μικρών νησιών με τους 110.000 κατοίκους στη μέση του Ειρηνικού, εκπέμπει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, συνεισφέροντας σημαντικά στην υπερθέμανση του πλανήτη, και αποτελώντας μία ευθεία απειλή στο μέλλον της χώρας.

Ο λιγνίτης με τον οποίο λειτουργεί η μονάδα στο Προυνερόβ, θεωρείται ως ένα από τα πιο ρυπογόνα και λιγότερα αποτελεσματικά είδη άνθρακα και η Μικρονησία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πηγές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το κύριο αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με την Μικρονησία, υψηλότερες εκπομπές CO2 σημαίνουν αύξηση της στάθμης της θάλασσας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες στο έδαφος της και ότι πιο θερμός πλανήτης σημαίνει πιο έντονες και καταστροφικές καταιγίδες.

Το Δεκέμβριο, η Μικρονησία ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας να εξετάσει τις διασυνοριακές επιπτώσεις των εκπομπών άνθρακα από τη μονάδα του Προυνερόβ, την οποία λειτουργεί η εταιρεία CEZ και αυτό το μήνα έστειλε δεύτερη σχετική επιστολή. «Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και συμβαίνει στις ακτές μας. Είναι ζήτημα επιβίωσης για μας. Αν ρίξετε μια ματιά στον χάρτη του Ειρηνικού, είμαστε απλές κουκίδες στη μέση του ωκεανού», δηλώνει ο Αντριου Γιάλτιμαν, διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων της Μικρονησίας.

Όπως λέει ο Γιάλτιμαν, επικαλούμενος και την Greenpeace αλλά και δικηγόρους με ειδίκευση στο περιβάλλον, που έχουν εμπλακεί στο θέμα, η μονάδα του Προυνερόβ μόνη της, σε ετήσια βάση, εξέπεμψε σαράντα φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι όλη η Μικρονησία στο σύνολο της και η κυβέρνηση του πιστεύει ότι η σχεδιαζόμενη ανακαίνισή της δεν θα χρησιμοποιήσει την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία

Από την πλευρά της η CEZ υποστηρίζει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την καλύτερη τεχνολογία που υπάρχει και αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ειδικό επιστήμονα που διόρισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας.  «Η αποδοτικότητα του Προυνερόβ ΙΙ θα αυξηθεί από το 32,8% που είναι τώρα, στο 39,06%», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία προσέθεσε ότι θα μειωθούν οι εκπομπές και άλλων ρυπαντών. Η νέα μονάδα θα έχει τρεις υπομονάδες δυναμικότητας 250 μεγαβάτ η μία αντί για 5 των 210. Η τσεχική κυβέρνηση μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επέκτασης του Προυνερόβ και ολοκλήρωνε την μελέτη όταν έλαβε το αίτημα της Μικρονησίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι θα συμπεριλάβει τα σχόλια της Μικρονησίας στην τελική του θέση και ο Γιάλτιμαν εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η τελική αξιολόγηση του Υπουργείου, μετά την οποία η κυβέρνηση της Μικρονησίας θα αποφασίσει το επόμενο βήμα της, είναι θα αρνητική.

Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν μέρος της κανονικής διαδικασίας.
Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που «ένα κράτος επικαλείται τους νόμους ενός άλλου κράτους έτσι ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση που υφίσταται το ίδιο», δηλώνει ο Πίτερ Ρόντρικ, βετεράνος δικηγόρος στα θέματα κλιματικής αλλαγής και συνδιευθυντής του Προγράμματος Κλιματικής Δικαιοσύνης.

Ο Ρόντρικ σημειώνει ότι η απόφαση του τσεχικού δικαστηρίου δεν θα δεσμεύει τα δικαστήρια άλλων χωρών αλλά θα είναι ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως πειστική, ειδικά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τσέχος δικηγόρος, Γίρι Νεζίμπα, ο οποίος έχει εμπλακεί στην υπόθεση, προσθέτει ότι η συμμετοχή της Μικρονησίας στις διαδικασίες αποτίμησης μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό προηγούμενο. Ο Γιάλτιμαν διευκρίνισε ότι έμαθε για το Προυνερόβ μέσω της Greenpeace και σκέφτηκε ότι αποτελεί μία τέλεια ευκαιρία να φωτίσει τα δεινά της κλιματικής αλλαγής για τα μικρά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το θέμα.

Πολλά μικρά νησιωτικά κράτη, όπως οι Μαλδίβες, το Τουβαλού και το Κιριμπάτι ήθελαν η Κοπεγχάγη να καταλήξει σε ένα σύμφωνο για να περιοριστεί η παγκόσμια υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου και να επιταχυνθεί η βοήθεια για τα πιο ευάλωτα κράτη. Αλλά πολλές χώρες θεωρούν την τελική συμφωνία της Κοπεγχάγης υπερβολικά αδύναμη και ασαφή. Ο Γιάλτιμαν δεν αποκλείει η Μικρονησία να στραφεί εναντίον και άλλων μονάδων σε άλλα μέρη του κόσμου.

Read Full Post »

Με εξαφάνιση απειλούνται οι τίγρεις στην ευρύτερη περιοχή του Μεκόνγκ καθώς μέσα σε μια δεκαετία ο αριθμός τους μειώθηκε κατά τουλάχιστον 70%, εξαιτίας της λαθροθηρίας και της καταστροφής του φυσικού τους περιβάλλοντος. ‘Οπως αναφέρει Σύμφωνα με έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, ο πληθυσμός των τίγρεων στην περιοχή που περιλαμβάνει την Καμπότζη, το Λάος, τη Μιανμάρ, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, μειώθηκε σε 350 από 1.200 που ήταν το 1998.

Παγκοσμίως, ο αριθμός των τίγρεων είναι 3.200, ο μικρότερος μέχρι σήμερα, από περίπου 5.000 με 7.000 που ήταν πριν από 12 χρόνια. Οι τίγρεις θανατώνονται παράνομα για να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση για τα μέρη εκείνα του σώματός τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Η καταστροφή των δασών που αποτελούν το φυσικό τους περιβάλλον έχει επίσης συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού τους, αναφέρει η έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από το κινεζικό Ετος της Τίγρης που αρχίζει τον προσεχή μήνα.

Στις ασιατικές χώρες ανθεί το λαθρεμπόριο άγριων ζώων, το οποίο η Ιντερπόλ εκτιμά στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον, το χρόνο. Τα δέρματα των τίγρεων πωλούνται στη μαύρη αγορά σαν χαλιά και κάπες και μπορούν να αποφέρουν ως και 20.000 δολάρια σε χώρες όπως η Κίνα. Σύμφωνα με την WWF, οι ινδονησιακές τίγρεις που κάποτε ήταν πολλές στην περιοχή του Μεγάλου Μεκόνγκ, σήμερα δεν είναι περισσότερες από 30 σε καθεμιά από τις χώρες Καμπότζη, Λάος και Μιανμάρ.

Οι υπόλοιπες ζούν στο βουνό Καγιάχ Κάρεν Τενασερίν στα σύνορα ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ. Υπουργοί από τις χώρες της Ασίας στα εδάφη των οποίων ζουν τίγρεις, συναντώνται σήμερα στην Ταϊλάνδη για να συζητήσουν τρόπους προστασίας του είδους αυτού.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-REUTERS

Read Full Post »

« Newer Posts